30 Ditët e Lutjes për botën myslimane (2020) PDF

$0.00

24 PRILL – 23 MAJ 2020

(Downloads - 98)

Në 30 ditë, një nga qëllimet tona është të ndihmojmë Kishën globale të kuptojë botën myslimane. Është e lehtë të supozohet se të gjithë myslimanët janë njësoj, si ata që njohim atje ku jetojmë, ashtu dhe ata që lexojmë ose shohim në lajme, nëse nuk njohim ndonjë personalisht. Por, natyrisht, kjo nuk është e vërtetë, brenda islamit ka shumë ide
të ndryshme rreth asaj çka do të thotë të jesh mysliman. Këto ide të ndryshme kanë ndikuar në kulturat myslimane përgjatë historisë dhe janë përhapur dhe ndryshuar ndër vite. Udhëzuesi i këtij viti eksploron disa nga këto ide.

Shpresojmë që do të mësoni shumë për larminë që ekziston midis njerëzve myslimanë në shprehjen e tyre të besimit, besimeve dhe ideologjive të tyre fetare, ndërsa lexoni udhëzuesin e lutjeve të këtij viti dhe se do t’ju frymëzojë të luteni me njohuri të freskëta për ta.